MSc Programmes with Thesis

Minimum of 55 points from the Entrance Exam for being Academic Personnel and MSc Education (ALES)

Minimum of 40 points from Foreign Language Exam (YDS)

DOKTORA PROGRAMLARI

Doktora Programlarına başvuran adayların ALES’ten, başvurduğu programın puan türünde Yüksek Lisans mezunlarının en az 55 puana sahip olmaları gerekmektedir. İlgili Yönetmelik maddesi gereğince Doktora programlarına başvuran adaylar için Yabancı Dil sınavı yapılmayacağından, adayların ÜDS veya KPDS sınavlarından en az 55 puan ya da Üniversitelerarası Kurul'ca kabul edilen diğer Yabancı Dil sınavlarının herhangi birinden eşdeğer puan almış olmaları, Yabancı Dilde eğitim veren Anabilim Dalına başvurular da ikinci bir Yabancı Dil sınavından 55 puan almış olmaları gerekmektedir.

Celal Bayar University, © 2014 | Security and privacy